Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Курс по Елетробезопасност квал. група

Курс по Елетробезопасност квал. група
   
1 Право за провеждане и удостоверяване на курс по електробезопаснот от 1 до 5  квал.група ЦПО „МИКС”  отговаря на чл. 18 от  Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 Continue reading
Continue reading...

Курс Длъжностно лице по ЗБУТ

Курс Длъжностно лице по ЗБУТ

 

 

 


Услугата е бърза и коректна
Срока за обучение и получаване на Сертификата зависи от ВАС.
След като ни изпратите решен теста, който ви изпращаме, до 2 часа получавате сканиран “Сертификат” , а до края на деня ви Continue reading

Continue reading...

Курс Длъжностно лице по инструктаж

Курс Длъжностно лице по  инструктаж

 

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице по провеждане на инструктажи

Курс за провеждане на всички видове Инструктаж

Това е инструментът на който разчитаме, за да предизвикаме в работещите такова поведение, което да спомага за здравето и безопасността им Continue reading

Continue reading...

Курс Координатор по ЗБУТ

Курс Координатор по ЗБУТ

 

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ

Задължителен ежегоден курс съгласно: наредба РД 07-2 и Наредба № 2 За Минималните Изисквания за Зравословни и Безопасни Условия на Труд при извършване на строително монтажни работи.
Програмата на обучението включва:

Тема 1 Continue reading

Continue reading...

Курс Контрол върху качеството

Курс Контрол върху качеството


Дистанционно обучение по ЗБУТ за “Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”

Този курс е задължителен при:

1) Първоначално вписване в камарата на строителите.
2) При Continue reading

Continue reading...

Курс Безопасност при работа със скеле, люлки, стълби и др.

Курс Безопасност при работа със скеле, люлки, стълби и др.

 

 

 

Дистанционно обучение по „Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби”

В дистанционния курс се изучава:
І. Организационни мерки, по безопасност при работа монтаж и демонтаж.
ІІ. Технически мерки по безопасност при работа Continue reading

Continue reading...

Курс по Управление на строителните отпадъци

Курс  по Управление на строителните отпадъци

Дистанционно обучение по Управление на строителните отпадъци

Курсът по Управление на строителните отпадъци е предназначен за проектанти, които ще изготвят „План за управление на строителните отпадъци“ – / задължителна част на инвестиционния проект от 01.01.2014 г. /

Предназначение на курс: Continue reading

Continue reading...