Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

 

  Дистанционно обучение по Управление на строителните отпадъци
Услугата е бърза и коректна Срока за обучение и получаване на Сертификата зависи от ВАС. След като ни изпратите решен теста, който ви изпращаме, до 2 часа получавате сканиран “Сертификат” , а до края на деня ви го изпращаме по куриер.
Курсът по Управление на строителните отпадъци е предназначен за проектанти, които ще изготвят “План за управление на строителните отпадъци” – / задължителна част на инвестиционния проект от 01.01.2014 г. / Предназначение на курс: Да запознаят инвеститори, проектанти, строители и надзорници с основните положения на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и рециклирането им. Наредбата е в сила от 13.11.2012 г. Кога е необходим проект по част „План за управление на строителните отпадъци“?

1. При строително-монтажни работи на нови сгради и ремонт, реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради.

План за управление на строителните отпадъци се изготвя при:
При всички строителни и монтажни работи в т.ч. реконструкция, основни ремонти и рехабилитация. Те могат да се извършват само след одобрение на представен от възложителя на строителството план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на СО.

2. При доброволно премахване на законни сгради или съоръжения.

Всеки курс Управление на отпадъците включва:
• Провеждане на курса от Лицензиран Център за професионално Обучение • Дистанционно обучение, носещо допълнителни предимства: – Удобство Ефективност и Експедитивност – Спестявате разходи от пътуване – Спестявате разходи от хотели и командировъчни – Не се отсъства от работа
Крайна цена с включени всички данъци и такси: 80 лв.
E-mail: firma_miks@abv.bg

? ЗАПИШИ КУРС ?