Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Курс Контрол върху качеството

Курс Контрол върху качеството


Дистанционно обучение по ЗБУТ за “Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”

Този курс е задължителен при:

1) Първоначално вписване в камарата на строителите.
2) При участие в обществени и държавни поръчки, търгове и конкурси

Курсът е предназначен за:

От дистанционното обучение могат да се възползват и ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.

Има задължително изискване към строителните фирми за наличие на правоспособно лице с техническо образование, което да упражнява контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

Специално предложение към читателите на сайта:

За всеки от дистанционните курсове:

– длъжностно лице по безопасност и здраве (задължително ежегодно обучение)
– координатор по безопасност и здраве

• Провеждане на курса от Лицензиран Център за професионално Обучение
• Легитимни удостоверения валидни пред всички контролни органи
• Курс отговарящ на всички изисквания на нормативните документи за този вид обучения
• Получавате и най-важните нормативни документи, засягащи условията на труд и изискванията за ЗБУТ
• Дистанционно обучение, носещо допълнителни предимства:

– Удобство Ефективност и Експедитивност
– Спестявате разходи от пътуване
– Спестявате разходи от хотели и командировъчни
– Не се отсъства от работа

Крайна цена с включени всички данъци и такси: 145 лв.

E-mail: firma_miks@abv.bg

 

ЗАПИШИ КУРС


Услугата е бърза и коректна
Срока за обучение и получаване на Сертификата зависи от ВАС.
След като ни изпратите решен теста, който ви изпращаме, до 2 часа получавате сканиран “Сертификат” , а до края на деня ви го изпращаме по куриер.