Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

 Услугата е бърза и коректна
Срока за обучение и получаване на Сертификата зависи от ВАС.
След като ни изпратите решен теста, който ви изпращаме, до 2 часа получавате сканиран “Сертификат” , а до края на деня ви го изпращаме по куриер.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице по провеждане на инструктажи

Курс за провеждане на всички видове Инструктаж

Това е инструментът на който разчитаме, за да предизвикаме в работещите такова поведение, което да спомага за здравето и безопасността им при работа.

Работниците и служителите обаче не са машини, които да програмираме с код за инструктаж, напротив всеки си има различни приоритети и разбирания, които не рядко се разминават с тези на инструктиращия.
Затова периодичният инструктаж далеч не трябва да се ограничава до казването на няколко информационни изречения за опасностите и правилният начин на постъпване и подписването в съответната книга.

Курса е предназначен за:

Ръководители от структурните звена в предприятията, лица, които предприемат провеждането на начални, ежедневни и периодични инструктажите по безопасност и здраве при работа, отдел „Човешки ресурси“, членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.

Дейности които извършват:– Начален инструктаж

– Ежедневен инструктаж

– Инструктаж на работното място

– Периодичен инструктаж

– Извънреден инструктаж

Инструктиращият трябва да намери начин да разбере защо работниците не биха изпълнявали съответните инструкции.

Нека да дадем няколко примера от една от най-рисковите индустрии строителството:

– носенето на предпазни обувки ме изморява и ми образува мазоли не мога да ходя с тях
– много по бързо ще свършим ако работим без колани
– много ми е горещо с каската мога да припадна
– правенето на предпазни парапети ще ни вземе още два дни а ние вече сме закъснели – не можем да си позволим това.
– и един от най-известните –правим това от десет години нищо не е станало спокойно
– друг също любим – дай да се подпишем ние си знаем работата нали сме се подписали – спокойно.

Горните примери са само малка част от списъка с причините които работещите ще изтъкнат за да не изпълняват инструктажа.
Някой от тях могат да звучат много логично особенно когато наистина се закъснява със сроковете. Как да постъпим?

Труден въпрос, и отговорите които ще дадем не претендират да са напълно изчерпателни(надали има изчерпателен и единствено верен отговор на този въпрос) но със сигурност ще са полезни.

I. Първо трябва да стане ясно на работещите че с инструктажа голяма част от отговорността за постъпките им отива обратно при тях и те имат право на този инструктаж заради тази причина.Те отговарят не само със живота и здравето си,които могат да застрашат, но и могат да бъдат съдени ако предизвикат дори по невнимание нараняване на друг работник.Това до някъде отрезвява представата за ситуацията но не е достатъчно.

II. Второ – трябва да им изясните че с подписването в книгата за периодичен инструктаж нищо не е свършило и ще се следи и наказва ако инструктажа не се изпълнява. Много е важно тук да не се наблегне на лошото а на техният интерс. Какво имам впредвид. Макар че са инструктирани и носят голямата отговорност вие също носите моралната отговорност пред тях и пред близките им и ако е нужно да има наказания те ще са за да може дълги години да се виждате по банкети а не по помени. След това лирическо отклонение трябва да се втвърди позицията със повторно изброяване на основните точки на това което искате да се изпълнява и за което ще се следи.

III. Трето както споменахме и по горе трябва да питаме работещите какво в дйствията и мероприятиата, които са изброени в инструктажа и които ще се налага да изпълняват ги претеснява или с какво от казаното не са съгласни-За да им разясните защо това се налага.
Отново не е за ппренебрегване подхода да поставите техният личен интерес на предна позиция вместо глобите и наказанията като последните трябва да се споменат също. Може би няколко пример с една от горните причини за неизпълнение на инструкциите на инструктажа ще илюстрират по-добре какво имаме впредвид.

Оплакване: Правенето на предпазни парапети ще ни вземе още два дни а ние вече сме закъснели – не можем да си позволим това.

Това което ще посочим като пример за отговор на това оплакване може да ви се стори малко крайно но е в правилната посока:

Ето какво ще използваме

1 Отрезвяваща връзка с реалността, последвана от поставяне на техният личен интерес на първо място
2 . Омаловажаването на усилието което те трябва да положат , последвано от изказване на увереност че сте сигурни че са осъзнали че това е важно
3.Твърдост че ще защитавате техният общ интерес като глобявате тези които застрашават всички останали с действията или бездействията си

Ето как звучи нашият отговор
[1] Иван работи най-много около незащитените стени на сградата и погребението му ще ни вземе повече от два дни- всяка година се погребват храбри в кавички строители нека да не са от нашата бригада.
[2] Да, поставянето на парапети ще ви поизпоти малкo – но съм уверен, че вие всички разбирате че е много важно да го направите.
[3] Може да разчитате на мен че ще защитавам вашият общ интерес в безопастността и няма да се свеня да глобявам и наказвам отделни хора които с действиета и бездействието си застрашават другите.

Както смятам че пролича, инструктажът е важнен и сложен но и разнообразен по своята същност във всяка различна индустрия. Разбира се инструктажите се различават не само по индустрии но и по вид Определените от закона инструктажа са 5 вида като всеки се отнася за конкретна ситуациа, за конкретен момент от кариерата на работника. Инструктажите биват :

-Начален инструктаж
-Инструктаж на работното място
-Ежедневен инструктаж
-Периодичен инструктаж
-Извънреден инструктаж

Ще разгледаме спецификите на всеки от тях в отделна страница за да му обърнем нужното внимание.

Можем да ви бъдем полезни като обучим вас или вашите служители не само да водите ефективни и законосъобразни инструктажи, а и да изпълнявате цялата гама от дейности които по един ефективен и съобразен с нормативните изисквания начин да гарантирате Здравословните и Безопасни Условия на Труд във вашата фирма. Курсовите които можете да запишете при нас за това са:

• Длъжносно лице по ЗБУТ(задължителен ежегоден курс съгласно наредба РД 07-2)
• Координатор по ЗБУТ(задължителен ежегоден курс за учстниците в инвестиционния процес в строителството)

Като читатели на нашия сайт ви предлагаме:
• Висококачествено и практически насочено обучение от едни от най уважаваните лектори в България по специалността
• Дистанционното Обучение се провежда от лицензиран Център за Професионално Обучение
• Удостоверенията издаванеи на завършилите курса са признати от всички контролни органи
• Курс отговарящ на всички изисквания на нормативните документи за този вид обучения
• Курса се провежда дистанционно със всичките ползи за вас които това носи:
– Имате достъп от всяка точка на България до най-уважаваните лектори
– Експедитивност и ефективност
– Не се харчат пари за пътуване
– Не се харчат пари за хотели и командировъчни
– Без отсъствие от работа

Крайна цена: 80 лв.

ЗАПИШИ КУРС