Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Курс Длъжностно лице по инструктаж

Курс Длъжностно лице по  инструктаж

 

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице по провеждане на инструктажи

Курс за провеждане на всички видове Инструктаж

Това е инструментът на който разчитаме, за да предизвикаме в работещите такова поведение, което да спомага за здравето и безопасността им при работа.

Работниците и служителите обаче не са машини, които да програмираме с код за инструктаж, напротив всеки си има различни приоритети и разбирания, които не рядко се разминават с тези на инструктиращия.

Затова периодичният инструктаж далеч не трябва да се ограничава до казването на няколко информационни изречения за опасностите и правилният начин на постъпване и подписването в съответната книга.

Курса е предназначен за:
Ръководители от структурните звена в предприятията, лица, които предприемат провеждането на начални, ежедневни и периодични инструктажите по безопасност и здраве при работа, отдел “Човешки ресурси”, членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.

Дейности които извършват:
– Начален инструктаж

– Ежедневен инструктаж

– Инструктаж на работното място

– Периодичен инструктаж

– Извънреден инструктаж

Инструктиращият трябва да намери начин да разбере защо работниците не биха изпълнявали съответните инструкции.

Нека да дадем няколко примера от една от най-рисковите индустрии строителството:

– носенето на предпазни обувки ме изморява и ми образува мазоли не мога да ходя с тях
– много по бързо ще свършим ако работим без колани
– много ми е горещо с каската мога да припадна
– правенето на предпазни парапети ще ни вземе още два дни а ние вече сме закъснели – не можем да си позволим това.
– и един от най-известните –правим това от десет години нищо не е станало спокойно
– друг също любим – дай да се подпишем ние си знаем работата нали сме се подписали – спокойно.

Горните примери са само малка част от списъка с причините които работещите ще изтъкнат за да не изпълняват инструктажа.
Някой от тях могат да звучат много логично особенно когато наистина се закъснява със сроковете. Как да постъпим?

Труден въпрос, и отговорите които ще дадем не претендират да са напълно изчерпателни(надали има изчерпателен и единствено верен отговор на този въпрос) но със сигурност ще са полезни.

I. Първо трябва да стане ясно на работещите че с инструктажа голяма част от отговорността за постъпките им отива обратно при тях и те имат право на този инструктаж заради тази причина.Те отговарят не само със живота и здравето си,които могат да застрашат, но и могат да бъдат съдени ако предизвикат дори по невнимание нараняване на друг работник.Това до някъде отрезвява представата за ситуацията но не е достатъчно.

II. Второ – трябва да им изясните че с подписването в книгата за периодичен инструктаж нищо не е свършило и ще се следи и наказва ако инструктажа не се изпълнява. Много е важно тук да не се наблегне на лошото а на техният интерс. Какво имам впредвид. Макар че са инструктирани и носят голямата отговорност вие също носите моралната отговорност пред тях и пред близките им и ако е нужно да има наказания те ще са за да може дълги години да се виждате по банкети а не по помени. След това лирическо отклонение трябва да се втвърди позицията със повторно изброяване на основните точки на това което искате да се изпълнява и за което ще се следи.

III. Трето както споменахме и по горе трябва да питаме работещите какво в дйствията и мероприятиата, които са изброени в инструктажа и които ще се налага да изпълняват ги претеснява или с какво от казаното не са съгласни-За да им разясните защо това се налага.
Отново не е за ппренебрегване подхода да поставите техният личен интерес на предна позиция вместо глобите и наказанията като последните трябва да се споменат също. Може би няколко пример с една от горните причини за неизпълнение на инструкциите на инструктажа ще илюстрират по-добре какво имаме впредвид.

Оплакване: Правенето на предпазни парапети ще ни вземе още два дни а ние вече сме закъснели – не можем да си позволим това.

Това което ще посочим като пример за отговор на това оплакване може да ви се стори малко крайно но е в правилната посока:

Ето какво ще използваме

1 Отрезвяваща връзка с реалността, последвана от поставяне на техният личен интерес на първо място
2 . Омаловажаването на усилието което те трябва да положат , последвано от изказване на увереност че сте сигурни че са осъзнали че това е важно
3.Твърдост че ще защитавате техният общ интерес като глобявате тези които застрашават всички останали с действията или бездействията си

Ето как звучи нашият отговор
[1] Иван работи най-много около незащитените стени на сградата и погребението му ще ни вземе повече от два дни- всяка година се погребват храбри в кавички строители нека да не са от нашата бригада.
[2] Да, поставянето на парапети ще ви поизпоти малкo – но съм уверен, че вие всички разбирате че е много важно да го направите.
[3] Може да разчитате на мен че ще защитавам вашият общ интерес в безопастността и няма да се свеня да глобявам и наказвам отделни хора които с действиета и бездействието си застрашават другите.

Както смятам че пролича, инструктажът е важнен и сложен но и разнообразен по своята същност във всяка различна индустрия. Разбира се инструктажите се различават не само по индустрии но и по вид Определените от закона инструктажа са 5 вида като всеки се отнася за конкретна ситуациа, за конкретен момент от кариерата на работника. Инструктажите биват :

-Начален инструктаж
-Инструктаж на работното място
-Ежедневен инструктаж
-Периодичен инструктаж
-Извънреден инструктаж

Ще разгледаме спецификите на всеки от тях в отделна страница за да му обърнем нужното внимание.

Можем да ви бъдем полезни като обучим вас или вашите служители не само да водите ефективни и законосъобразни инструктажи, а и да изпълнявате цялата гама от дейности които по един ефективен и съобразен с нормативните изисквания начин да гарантирате Здравословните и Безопасни Условия на Труд във вашата фирма. Курсовите които можете да запишете при нас за това са:

• Длъжносно лице по ЗБУТ(задължителен ежегоден курс съгласно наредба РД 07-2)
• Координатор по ЗБУТ(задължителен ежегоден курс за учстниците в инвестиционния процес в строителството)

Като читатели на нашия сайт ви предлагаме:

• Висококачествено и практически насочено обучение от едни от най уважаваните лектори в България по специалността
• Дистанционното Обучение се провежда от лицензиран Център за Професионално Обучение
• Удостоверенията издаванеи на завършилите курса са признати от всички контролни органи
• Курс отговарящ на всички изисквания на нормативните документи за този вид обучения
• Курса се провежда дистанционно със всичките ползи за вас които това носи:

– Имате достъп от всяка точка на България до най-уважаваните лектори
– Експедитивност и ефективност
– Не се харчат пари за пътуване
– Не се харчат пари за хотели и командировъчни
– Без отсъствие от работа

Крайна цена с включени всички данъци и такси: 80 лв.

E-mail: firma_miks@abv.bg

<

ЗАПИШИ КУРС


Услугата е бърза и коректна
Срока за обучение и получаване на Сертификата зависи от ВАС.
След като ни изпратите решен теста, който ви изпращаме, до 2 часа получавате сканиран “Сертификат” , а до края на деня ви го изпращаме по куриер.