Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Курс по Управление на строителните отпадъци

Курс  по Управление на строителните отпадъци

Дистанционно обучение по Управление на строителните отпадъци

Курсът по Управление на строителните отпадъци е предназначен за проектанти, които ще изготвят „План за управление на строителните отпадъци“ – / задължителна част на инвестиционния проект от 01.01.2014 г. /

Предназначение на курс:

Да запознаят инвеститори, проектанти, строители и надзорници с основните положения на Наредбата за управление на строителни отпадъци (СО) и рециклирането им. Наредбата е в сила от 13.11.2012 г.

Кога е необходим проект по част „План за управление на строителните отпадъци“?
1. При строително-монтажни работи на нови сгради и ремонт, реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради.
План за управление на строителните отпадъци се изготвя при:
При всички строителни и монтажни работи в т.ч. реконструкция, основни ремонти и рехабилитация. Те могат да се извършват само след одобрение на представен от възложителя на строителството план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на СО.
2. При доброволно премахване на законни сгради или съоръжения.
Всеки курс Управление на отпадъците включва:
• Провеждане на курса от Лицензиран Център за професионално Обучение
• Дистанционно обучение, носещо допълнителни предимства:

– Удобство Ефективност и Експедитивност
– Спестявате разходи от пътуване
– Спестявате разходи от хотели и командировъчни
– Не се отсъства от работа

Крайна цена с включени всички данъци и такси: 80 лв.

E-mail: firma_miks@abv.bg

 

ЗАПИШИ КУРС


Услугата е бърза и коректна
Срока за обучение и получаване на Сертификата зависи от ВАС.
След като ни изпратите решен теста, който ви изпращаме, до 2 часа получавате сканиран “Сертификат” , а до края на деня ви го изпращаме по куриер.